Zahraniční obchod

STIG a.s. zajišťuje přístup na zahraniční trhy států východní Evropy a Asie.

mezinarodni obchod

Technologické investiční celky

STIG a.s. vyváží od tuzemských i zahraničních výrobců technologické investiční celky. V rámci marketingových služeb nabízí svým obchodním partnerům a klientům aktuální informace a analýzy, informace o firmách a společnostech, analýzu vývoje trhu z výše uvedených teritorií.

Komodity

STIG, a.s. obchoduje s komoditami v oblasti chemických surovin, stavebních prvků a komponentů, výrobků petrochemického průmyslu a surovin pro výrobu potravin.

Spolupráce s odborníky

STIG a.s. spolupracuje s odborníky, kteří mají dokonalé znalosti místního právního prostředí a jsou dobře obeznámeni s potřebami a očekáváním mezinárodní podnikatelské komunity.

Zastoupení obchodních společností

STIG a.s. realizuje doma i v zahraničním zastoupení obchodních společností i prezentaci a uvedení na trh nových výrobků a služeb

Export a import

STIG a.s. zajistí kompletní servis a zkušenosti z exportu a importu zboží, při realizaci obchodních případů na domácích i zahraničních trzích.

Komerční informace

STIG a.s. úzce spolupracuje s S-Integral, a.s., která pro ní zajišťuje především důvěryhodné komerční informace a analytické rozbory zahraničních trhů. Důležitým výsledkem této spolupráce je vybudování nových a spolehlivých pozic na trzích ve státech SNS.

Informací ze zemí SNS

STIG a.s. zajišťuje pro své klienty zprostředkování právních konzultací a informací o právních předpisech v zemích SNS.

Ochranu podniků a osob v zemích SNS

STIG a.s., ochranu podniků a osob (vč. expertního doprovodu) firem při realizaci komerčních a investičních projektů v zemích SNS.

Podnikatelské mise do zahraničí

STIG a.s zajišťuje podnikatelské mise do zemí SNS, kontaktní jednání v ČR s podnikateli z těchto států, setkání podnikatelů s představiteli podnikatelských a oficiálních kruhů zemí SNS a zastupitelských úřadů zemí SNS v ČR.

Obchodní značka IMPERATOR

STIG a.s. je majitelem obchodní značky IMPERATOR pro výrobu lososového kaviáru vyráběného bez konzervantů a podle norem EU v Hluboké nad Vltavou.

Exkluzivní zástupce ALPA s.r.o.

STIG a.s. je exkluzivním zástupcem společnosti ALPA s.r.o. pro země SNS a Ukrajinu.

Exkluzivní vývozce EKOSLIDE

STIG, a.s. je exkluzivním vývozcem EKOSLIDE, technologie pro železnice pro země SNS a Ukrajinu.

Krypto čipové technologie

STIG, a.s. je výhradním zástupcem pro vývoz know-how krypto čipové špičkové technologie a výrobků s použitím materiálů používaných kromě jiného i v kosmickém průmyslu k zajištění bezpečnosti domácností, výrobních a kancelářských objektů, hotelů a automobilů.

Finanční služby

Zajištění financování ve vztahu na soukromé investory.

finance

Finanční servis ve vztahu k vývozu technologií a technologických celků

 • zkušenosti a tradice ve spolupráci s vybranými bankami

 • přímá spolupráce s vybranými investičními fondy

 • zajištění kompletního servisu včetně pojištění

 • možnost zajištění financování ve vztahu na soukromé investory

 • 100% Mobile tested

Finanční servis ve vztahu k realitám a developerským projektům

 • možnost zajištění hypotéky pro soukromou i právnickou osobu

 • možnost pojištění rizika

 • možnost úvěru

 • možnost půjčky

 • možnost vstupu soukromého investora

Servis ve vztahu k firemním a osobním financím a pohledávkám

 • STIG a.s. zajišťuje v tuzemsku i zahraničí kompletní screening obchodního partnera zahrnující prověření a analýzu jeho bonity, stávající platební morálky, solventnosti a majetkových poměrů. 

 • STIG a.s. Vám pomůže vyřešit rozhodnutí, zda nadále vymáhat své pohledávky vlastními silami s těžko odhadnutelným výsledkem, či využít našich služeb.